Als niets meer wil, er nog toe-doet
de he-le stu-die gaat niet goed
dan is daar al-tijd To-te-los
de club van mijn hart,
het rood en wit dat staat je goed
brengt ken-te-ring in mijn ge-moed
legt geest-drift in m’n stre-ven
geef die schoe-nen aan

Oh, To-o-te-los (la-la-la-la-laaa)
oh, To-o-te-los (la-la-la-la-laaa)
je bent m’n club
jij kan niet stuk
je bent al-tijd mijn groot ge-luk
ik kan niet be-ter wen-sen To-te-losser te zijn

We trek-ken stout de schoe-nen aan
niets mooiers dan de strijd aan-gaan
toe laat ons ze-ge-vie-ren
leg die bal in het net
maak ons allen eens-ge-zind
doel-be-wust en wel-be-vrind
breng ons eer en glo-rie
maak ons kam-pi-oen!

Oh, To-o-te-los (la-la-la-la-laaa)
oh, To-o-te-los (la-la-la-la-laaa)
je bent m’n club
jij kan niet stuk
je bent al-tijd mijn groot ge-luk
ik kan niet be-ter wen-sen To-te-losser te zijn

Als g’lijke munt is t’rug be-taald
de o-ver-win-ning is be-haald
dan hef-fen wij de gla-zen
slaan de ar-men in-een,
het ed’le vocht lest on-ze dorst
wij zin-gen luid uit vol-le borst
als To-te-los is er geen een
jij gaat nim-mer heen!

Oh, To-o-te-los (la-la-la-la-laaa)
oh, To-o-te-los (la-la-la-la-laaa)
je bent m’n club
jij kan niet stuk
je bent al-tijd mijn groot ge-luk
ik kan niet be-ter wen-sen To-te-losser te zijn

je bent m’n club
jij kan niet stuk
je bent al-tijd mijn groot ge-luk
ik kan niet be-ter wen-sen To-te-losser te zijn