Een pagina waarop een werkend inschrijfformulier staat. Momenteel is dit een interesseformulier en i.v.m. teamindeling is een inschrijfformulier nooit direct definitief. Het is echt wel beter als alle vereiste informatie direct ingevuld wordt door potentiële leden. Denk hierbij aan voor/achternaam, bankrekeningnummer, jaar afstuderen, welke studie etc. Alle ingevulde gegevens gaan vervolgens direct door naar bestuur@totelos.nl om verwerkt te worden door het bestuur. Er zal natuurlijk een beveiliging op moeten komen dat er geen lege formulieren worden ingevuld en misschien iets van een reCAPTCHA tegen spam?

Boven de lid worden velden komt een kleine omschrijving van de eisen die gebonden zijn aan het lid worden, en dat we blij zijn dat degene die op de pagina kijkt lid wil worden.

De volgende velden zullen ingevuld moeten worden en worden opgestuurd naar het bestuur (over de cursieve punten nog overleggen):

Persoonlijk

 • Naam
 • Achternaam
 • Geslacht (vinkje?)
 • Studie
 • Instelling (Fontys/Tue/iets anders)

Contactgegevens

 • Straat + nummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Sportkaartnummer

Vereniging

 • Interesse om in een commissie aan de slag te gaan?
  • Ja, nee, meer informatie