Totelos merchandise now available

Het zat allemaal mysterieus verscholen onder een wit doek. Posters van het lustrum-logo, de jaarplanning en de lustrum-merchandise. Dit alles werd afgelopen zaterdag onthuld door de Lustrumcommissie bij de lustrum borrel. Niet alleen een grote groep van de huidige Totelos leden was hierbij aanwezig, maar ook een heleboel oud-leden was afgereisd naar ‘t Lempke om het 8e Lustrum van Totelos te vieren. Zoals aangegeven is bij deze borrel de Totelos lustrum merchandise gepresenteerd. Men kan deze lustrum merchandise en de algemene lustrum merchandise vanaf deze week bestellen via dit formulier.Je krijgt drie weken de tijd om deze in te vullen. Na zondagavond 9 december is dit niet meer mogelijk.


It was all mysteriously hidden under a white sheet. Posters of the lustrum logo, the year planning and the lustrum merchandise. All this was unveiled by the Lustrum Committee last Saturday at the lustrum drink. Not only a big group of the current Totelos members was present at this drink, but also a bunch of former members went to ‘t Lempke to celebrate the 8th Lustrum of Totelos. As said, at this drink the Totelos lustrum merchandise was presented. One can request both this lustrum merchandise and the standard Totelos merchandise from this week forward via this form. You are given three weeks time to do so. After December 10th this is not possible anymore.

The year calendar of the 8th Lustrum of E.S.Z.V.V. Totelos

0 Shares:
You May Also Like
Lees Verder

T-Cup

Saturday October 15th the annual T-Cup took place! A group of around 30 Totelossers played multiple matches against…